Tavalise koduse tarbeveesüsteemi jaoks piisab kuni kümnebaarise rõhuga hüdrofoorist. Kui paisupaak on töökorras, s.t õhk selles on vajaliku rõhu all ja vesi mahutisse ei pääse, tekitab see edasisse veevarustussüsteemi kuni kraanide või boilerini stabiilse veesurve.

Oma pumbasüsteemil põhineva veevärgi puhul on hüdrofoori ülesanne hoida veesüsteem n-ö rõhu all – tagada, et vee rõhk torustikus oleks stabiilne.