Kui veeolud reguleeritud, saab hakata parandama agrofüüsikalisi omadusi. Mullas kasutamiseks mõeldud ained saab jaotada keemilisteks, mineraalseteks ja orgaanilisteks. Viimasteks on turvas, põhk ja puidjäätmed (puukoor, saepuru, hakkpuit), puude ja põõsaste lehed, rohu- ja muruhekslid, kompostid, sõnnik jms.