Kõige rangema kaitserežiimiga on loodusreservaat, sihtkaitsevöönd on loodud looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks ning piiranguvööndis on režiim kõige leebem.

Loe ka seda, kas eramaalt võib korjata seeni ja marju.