Kui viljapuu oks on naabri maal, on temal õigus nendele viljadele ja nende kasutamisele nii nagu heaks arvab.

Samuti on naabril õigus need oksad sootuks maha saagida, kui see talle sobivam peaks olema. Seda loomulikult eelnevalt viisakalt ette teatades ja püüdes kompromissi otsida.

Probleemide vältimiseks püüdkem oma viljapuud ja ilutaimed kujundada selliselt, et need naabri maale ei tungiks.