Valmis vundamendile tellismüüritise rajamisel on esimene töö telliste jaotuse leidmine. Selleks laotakse tellised kuivalt, ilma seguta müürile nii, et vuugid oleksid ühtlase suurusega ja vuukide laius jääks lubatud piiridesse.

Vertikaalvuugi soovitatav laius tellismüüritisel on 10 mm. Juhul kui tellised ei jaotu täpselt, tuleb need lõigata sobivasse pikkusesse. Ilusas, korrapärases müüritises tuleb vältida liiga lühikesi tükke ehk nn kutsikaid.

Nende vältimiseks kasutatakse kolmveerandkive. Tellismüüritis tuleb rajada nii, et kivid jääksid pool- või vähemalt veerandkiviseotisesse. See tähendab, et iga järgmise telliserea vertikaalvuugid oleksid alloleva telliserea vertikaalvuukide suhtes nihutatud vähemalt veerandi tellise pikkuse jagu.