Tellise ja üldse savikeraamika headuses pole vaja kahelda, ent spetsialistid asetavad esikohale ennekõike ikkagi selle materjali loodusliku iseloomu, hea vastupidavuse ning esteetilise väljanägemise nii hoonete välisfassaadides kui siseviimistluses.

Kui keraamilise põletamise meetodil valmistatud savitellised püsivad fassaadis vastupidava ja hooldusvabana aastakümneid, siis siseruumides annavad telliselemendid juurde hubasust ja silmailu.