Olgugi et väiketaimede pikeerimine ehk sügavamale mulda istutamine on aeganõudev tegevus, on see tervete ja tugevate taimede saamiseks vajalik. Keerukaks muudab selle aga asjaolu, et noored taimed on väga õrnad – neid tuleb käsitseda suurima hoolega ning vältida vigastusi.