Suuresti oleneb ühe või teise kütte- või kütuseliigi tõhusus sellest, kui külm on talv, kas maja on hästi soojustatud, milline on selle ventilatsioon ja kas kütta tuleb ka ruume, mida otseselt ei kasutata. Olgu valitud kütteliik või kütus milline tahes, kui maja on hõre, kipuvad küttearvete summad niikuinii pilvedesse kerkima.

Kuid kas mõni kütteliik võimaldab teistega võrreldes olulist säästu?