Tehti jürituld, mis algselt tähendas hundi silmade põletamist, et too karja kallale ei kipuks. Jüritulle ohverdati ja väljalastud kari aeti lõkkesuitsust läbi. Lõkkes põletati ka kevadiste koristustööde risu.