Porgandi kasvatamiseks sobivad kergemapoolsed mullad, mis on sügavalt haritud. Juhul kui peenar on veel tegemata, arvestage, et see tuleks ümber kaevata kahe labidalehe sügavuselt. Juba pikka aega kasutuses olnud aiamaal tuleb muld kindlasti korralikult ümber pöörata, korjata kokku umbrohtude juured ja kivid. Arvestage, et porgand ei talu happelist mulda.