Sel päeval loodeti head karjaõnne ja selle taotlemiseks käidi võõraste loomade seljast karvu lõikamas, et neid põletada ja tuhk oma loomadele sööta. See andis head piima- ja võiõnne.

Kolmel ristipäeval imetatud lapsest saab uskumuste kohaselt nõid.

Ristipäeval sündinul olid erilised võimed ja ristipäeval surija pääses otse taevasse.