Käsud, keelud ümbritsevad inimesi igas maailma nurgas. Tundub, justkui oleks meilt võetud vabadus, mis on olnud kõigile kallis. Millal näiteks kõigile nii loomulikuks muutunud reisimine jälle võimalikuks osutub? Majandusele põhjustatud kahju ei pruugi väidetavasti enne sügist olla isegi täiel määral märgata. Siin-seal räägitakse ka talvel saabuvast üleilmsest toidupuudusest ja elu igakülgsest kallinemisest. Samal ajal on lugematu hulk inimesi kaotanud sissetuleku. Milline tundub tulevik? Kahtlemata tume... Siinkohal tasub meenutada tuntud vanasõna: hirmul on suured silmad.

Loe ka lugejakirju!