Esimese Eesti riigiprokuröri, poliitiku, neljakordse riigivanema, ühiskonnategelase, rahvusvahelise õiguse professori, juristi ja vannutatud advokaadi Jaan Teemanti elulugu näitab taas, et väga paljud Eesti riigi sünnile aktiivselt kaasa aidanud inimesed olid esimese põlve haritlased, kelle juured olid talukultuuris.

Teemantide sugupuu juured saavad alguse Vigala kihelkonnast, mis oli tuntud ärksa vaimuga ja haridust hindava paigana.