Ristik aitab inimestel üksteiselt midagi õppida, olla koostöövalmis ja teiste vastu uudishimulik. Ristik soosib rõõmsat ja vaba eneseväljendust, aitab ületada piire ja leida ennast tänu teistele.

Ammu on täheldatud, et aasristik mõjutab probleeme, mis väljenduvad kõripiirkonnas. Öeldakse, et kurk võib haigeks jääda siis, kui sõnad on kurgus kinni. Inimene, kes ei saa või taha ennast väljendada ja avada, vajab ristikut.