Kui salvkaev on pikka aega puhastamata, vesi jäänud seisma ja seda tarbitakse vähe, siis kaevuvee kvaliteet halveneb. Enne kaevuvee tarbimist saab selle kvaliteeti kontrollida veeanalüüsidega, mida tehakse terviseameti laborites. Lähemat teavet veeanalüüside tellimise kohta saab terviseameti kesklabori kodulehelt.