Imepärase kasvujõuga konnatatar on botaanikute hulgas tekitanud pikka aega üksjagu segadust. Nii on sahhalini pargitatar (Reynoutria sachalinensis) kuulunud pargitatarde ja sahhalini kirburohi (Polygonum sachalinense) kirburohtude hulka. Ka erialakirjanduses võib konnatatart leida kõigi nende nimetuste alt. Selle üle, milline nimi täpselt õige on, vaieldakse ilmselt tänapäevani.

Konnatatar kasvab väga kiiresti ja kõrgeks.