Nii nagu teatud aja jooksul vahetatakse välja oma nutitelefon, teler või auto, tuleb seda paratamatult teha ka koduse ruuteri või digiboksiga. Just ruuteril on koduse interneti kvaliteedi seisukohalt kandev roll.Esmalt tasuks kodus üle kontrollida, kas sisevõrgus paiknev kaabel on korralik, mitte silmanähtavalt muljutud või katki.