Kord, kui mu lapsed naasid taas pealinnast minu vanaema avarast hooldatud linnaaiast meie taluaia põlistammede ja puhmakasvanud põõsaste vahele, esitas vanem neist põhjendatud küsimuse: kui kaua aega kulub, et meie aed oleks ka sama ilus kui vanavanaema oma?