Igal automargil on tehase poolt kehtestatud kindlad hooldustööd ja ülevaatuse käigus tehtavad kontrollprotseduurid.

Auto hooldustööd sõltuvad selle läbisõidust ja kasutuse perioodist. Sageli jäetakse aga hooldeprogrammis mõned vajalikud toimingud tegemata. Samuti tuleb ette ka seda, et remonditöökojas tehakse autoga rohkem kui vaja – näiteks vahetatakse filtreid, mida antud läbisõidu juures pole veel vaja teha.