Aasta tagasi näitasin kelle­legi pilti ja tema juhtis tähele­panu suuremale ja väiksemale keikile – sellistele, mis tulevad alt tüvest. Nüüd lugesin, et see viitavat vigastustele.

Kavatsesin pärast äsja lõppe­nud õitsemist keikid eraldada, aga kogu taim on läinud õnne­tut nägu. Enamik lehti on pehmed, osa kolletanult maha kukkunud. Üks juba ka suuremalt keikilt. Ja läbi plastpoti ei paista midagi rohelist.

Mida asjast arvata ja mida teha?