Eestis võib talvekuudel hea õnne ja linnutundmise korral kohata isegi üle 150 linnuliigi. Koduaias ja toidumajade läheduses siiski tunduvalt vähem, ehk veidi üle neljakümne. Neistki paljud on üsna haruldased või õnnestub neid talve jooksul kohata vaid kord või paar. Samuti ei tee kõik linnud ka asja toidumajja.

Kõige arvukamalt on linde mitmekesises maastikus, kus on läheduses nii metsa, põldu kui ka inimasustust, hekke, viljapuid ja marjapõõsaid. Päris kindel on aga see, et lindude toitmine meelitab kohale rohkem linde ja ka rohkem liike.