Piisab esimestest nullilähedastest kraadidest õues, kui ühismeedia täitub aruteludest, kuidas hiiri kodust eemal hoida. Mõtteavaldusi on sadu ja isegi tuhandeid. Kohati kisuvad arutelud üsna teravaks, kui lõksu ja mürgi usku koduomanike “kasulikud kogemused” sunnivad loomasõpru teravalt oma seisukohti kaitsma. Loe neid arvamusi palju tahes, ühte ja head lahendust ei näi olevat.

Eriti häirib inimesi see, et närilised kipuvad lõhkuma maja kallist välissoojustust. Maakodu uuris Eesti teenekamatelt vanade talumajade taastajatelt, milliseid soojustusmaterjale nemad eelistavad. Ette rutates tuleb tõdeda, et nendegi kogemused ei ühtinud.