Permakultuur ehk jätkuloomine on mitut eluvaldkonda hõlmav mõtteviis, mille eesmärk on luua isetoimiv ja loodusega kooskõlas olev süsteem, mis kataks inimeste vajadused. Permakultuuri kui jätkusuutlikku põllumajandust ja aiandust populariseeriv liikumine pole uus ilming. Samasuguseid maaharimismeetodeid on põlisrahvad kasutanud juba aegade algusest saadik.

Permakultuuri järgivas taimekasvatuses püütakse arvestada looduses toimivaid mustreid ning rajada aed ja hooldada seda nii, et see suudaks toimida pikka aega. Üks olulisemaid tahke on mulla eest hoolitsemine ja selles leiduvate toitainete ringluses hoidmine. Permakultuuri viljelejateks võivad end nimetada nii need, kes kasvatavad taimi rõdul konteineris, kui ka väiketalunikud, kel on mõnehektariline põllumaa.