Kui maaomanik soovib kutsumata külalistel maa, mis ei ole õuemaa, kasutamise keelata, peab maaomanik oma tahet piisavalt selgelt väljendama. Selliseks tahteavalduseks ei loeta üldjuhul piirikivi, elektrikarjust või lagunenud piirdeaeda. Isegi silt, kirjaga "eramaa" ei ole piisav. Anname selged juhised, kuidas käituma peaks.