Ehituse alustamiseks võib olla vaja koostada detailplaneering või ehitusprojekt, taotleda ehitusluba või esitada ehitusteatis – seda kõike olenevalt asjaoludest ja millised piirkonna üldplaneeringu ja ehitusseadustiku nõuded konkreetse ehitise kohta käivad. Naabrite õigus kaasa rääkida naaberkinnistul ehitamisele oleneb paljuski sellest, millise menetlusega on tegemist.

Kohtupraktikas on leidnud kinnitust põhimõte, et ehitamisel tuleb naabrite huvidega arvestada. Kui sul on tulnud ette probleeme, mille kohaselt sa pole naabri ehitustegevusega rahul, loe kindlasti, millised õigused võimalused sul tegutsemiseks on. 

Samuti anname ülevaate, millega peaks ehitustegevust alustav naaber arvestama, et teiste huvidega mitte vastuollu minna. 

Jaga
Kommentaarid