Randa ehitamise õiguslik regulatsioon on sätestatud eelkõige looduskaitseseaduses, kuigi rand ei ole seaduse tähenduses kaitstav loodusobjekt. Randa kaitstakse, et säilitada seal asuvaid looduskooslusi, piirata inimtegevusest lähtuvat kahjulikku mõju, suunata asustust ning tagada rannal vaba liikumine ja juurdepääs. Seatud eesmärkide saavutamiseks on ranna kasutamine, sh ehitustegevus kitsendatud.

Kui on soov rannale ehitada, oleks õige alustada piirkonna üldplaneeringust ja uurida millised tingimused antud kohas on kehtestatud. Üldplaneeringu ülesannete hulka kuulub korduva üleujutusega ala piiri määramine mererannal ning ranna ehituskeeluvööndi suurendamine ja vähendamine. Korduva üleujutusega ala viitab, et antud kohas on ehitustingimused sobimatud ja oht mere tungimiseks ehitisse suur.

Jaga
Kommentaarid