Randa ehitamise õiguslik regulatsioon on sätestatud eelkõige looduskaitseseaduses, kuigi rand ei ole seaduse tähenduses kaitstav loodusobjekt. Randa kaitstakse, et säilitada seal asuvaid looduskooslusi, piirata inimtegevusest lähtuvat kahjulikku mõju, suunata asustust ning tagada rannal vaba liikumine ja juurdepääs. Seatud eesmärkide saavutamiseks on ranna kasutamine, sh ehitustegevus kitsendatud.
Jurist selgitab, millega täpselt tuleb arvestada.