Kelle jaoks on vinguandur kohustuslik?

Alates 1. märtsist 2021 on kõikides gaasikütteseadmega või gaasiveesoojendiga hoonetes vingugaasiandur kohustuslik.

Vingugaasiandur hoones on kohustuslik ka siis, kui eluruumis paikneva gaasiseadme korral on tehniliste abinõudega välditud vingugaasi teke ja eluruumi sattumine.
Vingugaasiandur on kohustuslik, kui hoones (nii kodud, kui ka muud hooned) on tahkekütteseadmed, mis võivad ohtlikku vingugaasi tekitada – ahi, kamin, pliit, katel vms.
Vingugaasiandur tuleb paigaldada esimesel võimalusel nii eluhoonesse kui mitteeluhoonesse, kuid mitte hiljem kui 1. jaanuaril 2022.

Paigalda vingugaasiandur, kui sinu kodus on:

 • Gaasiseadmed – gaasikatel või gaasiveesoojendi
 • Tahkeküttega pliit/ahi/kamin/katel
 • Vingugaasianduri paigaldamine ei ole vajalik, kui sinu kodus on kasutusel ainsa gaasiseadmena gaasipliit ning puudub tahkekütust kasutav küttekolle. Sellisel juhul võid kaaluda gaasianduri paigaldamist.

Enne vingugaasianduri soetamist

 • Mõtle läbi millisesse ruumi sa soovid selle panna. Näiteks vannituppa paigaldatav andur peab olema niiskete ruumide jaoks sobiv (alates IP 44). Infot anduri niiskuskindluse kohta leiab selle kasutusjuhendist. Valida saab ka ekraaniga ja ekraanita andurite vahel, samuti on olemas erinevate toitesüsteemidega andureid (patarei vs aku).
 • Oluline info vingugaasianduril. Jälgi ka, et andurile oleks märgitud järgmine info: CE-märgis – see märgistus on tootja või importija antud garantii, et toode vastab kõikidele olulistele töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele tootja andmed avastatava gaasi tüüp koos seadme nimetuse ja mudeliga; standardi number, aparaadi tüüp (A või B); seerianumber (või tootmiskuu-päev); nimipinge/sagedus/võimsus (kui võrgutoide); patareide tüüp (kui patareitoide); seadme soovituslik maksimaalne eluiga; hoiatus „Enne paigaldamist ja kasutamist tutvu hoolikalt kasutusjuhistega“
 • Eestikeelne juhend. Tea, et anduriga peab olema kaasas eestikeelne kasutusjuhend, kus on kirjas nõuded paigaldusele.

Hea teada!

Andurid annavad alarmi, kui vingugaasi kontsentratsioon ruumis on olnud üle 30 ppm-i kaks minutit, või kui vingugaasi kontsentratsioon on 200 ppm või enam. Alarm lõpeb, kui vingugaasi kontsentratsioon langeb alla 30 ppm-i. Näidik andur annab alarmi samadel tingimustel.

Kuidas on õige vingugaasiandurit paigaldada?

 • Vingugaasiandurid on erinevad, mistõttu tuleb anduri paigaldamisel lähtuda alati konkreetse anduri kasutusjuhendist, mis peab anduriga kaasas olema.
 • Vingugaasiandurile sobivaim koht sõltub mitmest asjaolust: küttekoldest, ruumide planeeringust, ventilatsioonisüsteemist, inimeste paiknemisest ruumides jne.
 • Andur paigaldatakse vastavalt tootja juhistele. Andur ei tohiks asuda ventilatsioonisüsteemide ja õhulõõride lähedal, sest seal võib vingugaasi tase olla madalam kui mujal ruumides.
 • Niiskesse ruumi paigaldataval anduril peab olema minimaalne IP tase 44.
 • Mitmekorruselise elamu puhul on soovitatav vingugaasiandur paigaldada igale korrusele, võimalusel ka igasse magamistuppa.
 • Soovitav on andur paigaldada ruumi kus asub vingugaasiallikas.
 • Üks vinguandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, sest seade näitab vaid anduri juures leviva vingugaasi taset. Vingugaasiandur ei tuvasta maagaasileket ega suitsu!
 • Vingugaasiandurit ei tohiks paigaldada: kraanikausi või pliidi kohale; kohta, kus õhuvool anduri juurde võib olla takistatud kardinate või mööbli tõttu; kohta, kus temperatuur langeb alla 10°C või tõuseb üle 40°C (lähtuda vastavalt tootja juhistest); kohta, kus andur võib kergesti lööke saada või muul viisil kahjustada; kohta, kuhu võib koguneda mustus või tolm, mis võivad häirida seadme andurit; hoonest välja; kappi

Ka vingugaasianduri hooldamine on oluline

Et vingugaasiandur saaks täita oma eesmärki ning päästa elusid, peab hoidma ka seadme tervist. Kui vingugaasiandur paigaldatakse ruumi, mis on kasutusel vaid hooajaliselt, siis tuleb tutvuda kasutusjuhendis olevate andmetega ning vajadusel tasub andur endaga pikema äraoleku korral ka kaasa võtta.

Vingugaasianduri töökorras olekut tuleb kord kuus kontrollida vajutades testnuppu. Piiksuv signaal kinnitab seadme töökorras olekut.

Vingugaasiandurit tuleb regulaarselt tolmust puhastada. Selleks võib kasutada lappi.
Vahetatava toiteallikaga vingugaasiandur annab patarei tühjenemisest märku katkendliku regulaarse helisignaaliga või infoga näidikul. See tähendab, et patarei tuleb esimesel võimalusel vahetada.

Mida teha, kui vingugaasianduri häire hakkab tööle?

 • Ava kiiresti aknad ja uksed ning tuuluta ruum korralikult.
 • Toimeta võimalikud kannatanud värske õhu kätte. Kui kellelgi esineb vingugaasi mürgistuse sümptomeid: peavalu, pearinglus, iiveldus, oksendamine, kutsu kiirabi.
 • Lülita välja kõik kütust põletavad seadmed või ava siiber.
 • Kutsu kohale kvalifitseeritud tehnik, kes aitab probleemi lahendada.

Vingugaasiandur lõpetab alarmi kui vingugaasi kontsentratsioon on langenud.

Kuidas ära tunda vingugaasimürgistust?

Mürgistuse sümptomid olenevad sissehingatava vingugaasi kogusest. Mürgistuse kergele astmele on iseloomulik peavalu, peapööritus, kohin kõrvades, õhupuuduse tunne, iiveldus, üldine nõrkus ja apaatsus. Mürgistuse süvenemisel tekib motoorsete keskuste halvatus, kusjuures teadvus säilib, st inimene saab aru tekkinud ohu suurusest, tahab ohtlikust keskkonnast väljuda, kuid ei suuda. Järgneb teadvusekadu. Kui abi saabub kiiresti, siis mürgistusnähud mööduvad ja inimene terveneb täielikult. Kui aga mürgi toime kestab edasi, langeb inimene koomasse, s.o sügavasse teadvusetusse, mis on eluohtlik.

NB! Kõige tundlikumad on vingumürgituse suhtes lapsed, hingamiselundite ja vereringehaigusi põdevad inimesed ning eakad. Isegi väike kogus vingugaasi võib osutuda ülimalt ohtlikuks lootele.

Allikas: Päästeamet.ee

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid