Traditsiooniliseks peetud sült keedetakse enamasti seapeast, -kaelast, -kootidest ja -jalgadest, mis sisaldavad nii palju liimainet, et jahtuv leem tardub ilma täiendava tardaine lisamiseta. Igal süldivalmistajal on oma nipid, mis on saadud vanematelt või teistelt teadjatelt.