Pea meeles:

 • Lugege alati toote kasutusjuhendit ja toimige vastavalt kasutusjuhendis kirjeldatule, vajadusel konsulteerige spetsialistiga.
 • Osta ilutulestiku tooteid ainult usaldusväärsetelt ja MTR registreeringut omavatelt müüjatelt. Jälgi, et tootel ei oleks väliseid mehhaanilisi vigastusi, nende esinemise korral tagasta toode müüjale.
 • Hoia ilutulestiku vahendeid kuivas kohas.
 • Loe läbi ilutulestiku tootega kaasasolev kasutusjuhend ja käitu vastavalt sellele.
 • Vali ilutulestiku toodete kasutamiseks õige aeg ja koht selliselt, et sa oma tegevusega ei häiriks kaaskodanikke. Öörahu!
 • Ära kasuta ilutulestiku toodet seal, kus selle kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra.
 • Ohutu kaugus on märgitud toote kasutusjuhendis või küsi seda eraldi müüjalt.
 • Jälgi, et kavandatava ilutulestiku kohal, lähedal või lennutrajektooril ei oleks takistusi.
 • Süüta ROHELINE süütenöör ja eemaldu kiiresti ohutusse kaugusesse. Süütenöör põleb ca 6 sekundit. Korraga tohib süüdata ainult ühe toote, ühe süütenööri.
 • Tooteid ei tohi omavahel ühendada.
 • Kui toode peale süütamist ei tööta, võib sellele läheneda peale 15 minuti möödumist.
 • Ära tegele ilutulestikuga alkoholijoobes või psühhotroopse aine mõju all.
 • Pärast ilutulestiku toodete kasutamist korja kokku oma tegevusest tekkinud jäägid.
 • Oma tarbeks vajalike pürotehniliste toodete netomass kokku ei või ületada 20 kg. Üle 20 kg pürotehniliste toodete hoidmisel on vajalik pürotehnilise toote käitlemiskoha käitamisluba.

Kuidas mõista erinevaid nimesid toodetel?

 • Raketid – rakett. Raketid lastakse kindlalt seisvast vertikaalsest peenikesest torust või tühjast pudelist. Kontrolli, et raketti stabiliseeriv pulk liiguks vabalt ja oleks võimalikult vertikaalasendis. Rakett tõuseb lendu koos stabiliseeriva pulgaga!
 • Tulefontäänid(vulkaanid), tulekatlad – fontään. Aseta toode kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale. Kontrolli, et toode seisab kindlalt püsti. Jälgi, et ümbruses ei oleks midagi, mida sädemed võiksid kahjustada.
 • Pommid, Rooma küünlad ja muu torutulestik – torulaeng. Toode tuleb siduda maasse löödud vaia külge või toestada (liiv, muld, kivid, lumi). Jälgi, et ümbruses ei oleks midagi, mida lendavad ja põlevad osad võivad vigastada.
 • Tulilinnud ja maas pöörlevad tuleseadmed – tulepööris. Aseta toode kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale värviline pool ülespoole. Kontrolli, et seade saaks vabalt pöörelda ning seejärel lendu tõusta. Arvesta lennutrajektooriga.
 • Päikeserattad ja muud püstiasendis keerlevad tuleseadmed. Naeluta (kinnita) tuleseade kahe meetri kõrgusele posti külge nii, et seade saab vabalt pöörelda. Kontrolli, et midagi süttivat ei oleks läheduses.
 • Paugud, kahuripaugud ja paukude sarjad – pauguti. Aseta toode kõvale tulekindlale alusele.
 • Patareid – komplekt. Aseta toode kõvale tasasele ja tulekindlale pinnale kohtpüsivalt nii, et toode ei saaks toimides ümber kukkuda. Vajadusel toesta (liiv, muld, kivid, lumi) või seo maasse torgatud vaia külge. Jälgi, et ümbruses ei oleks midagi, mida lendavad ja põlevad osad võivad vigastada.
 • Kategooria F3 ilutulestiku patareid ja tooted. Toote kasutamisega kaasnevad suuuremad ohud ja riskid ning sellest loe Profitoodete kategooria F3 kasutamine loe täiendavalt ka Tehnilise Järelvalveameti kodulehelt http://www.tja.ee/

Allikas: Hansatuled.ee/ilutulestiku-ohutu-kasutamise-juhend/

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid