Ministri sõnul on toetusmeede taotlejate seas väga populaarne ja seetõttu on viimastel aastatel otsitud programmile lisavahendeid ning leitud ka võimalusi eelarvet suurendada. „Sel aastal on riigipoolne toetus ligi 3 miljonit eurot ning tänu valitsuse sügisesele otsusele on meil ka järgmisel kolmel aastal võimalik programmi rahastada vähemalt 2,7 miljoni euroga,“ märkis Aab.

Programmist on eraisikutel võimalik toetust saada kuni 6500 eurot majapidamise kohta, sealjuures peab taotleja omafinantseering moodustama vähemalt 33% projekti maksumusest. Toetusvahenditesse panustab ühe kolmandiku riik, kolmandiku omavalitsus ja kolmandiku eraisikud ise.

RTK teenusekoordinaatori Tiina Loorandi sõnul tuleks tähele panna, et taotlemise eelduseks on kaks olulist tingimust. „Esiteks peab taotleja olema hiljemalt 1. jaanuari 2022 seisuga majapidamisse sisse kirjutatud ning teiseks peab see olema tema alaline elukoht. Seejuures kehtivad mõlemad tingimused korraga,“ ütles Loorand.

Kohalike omavalitsuste jaoks on programmis osalemise vabatahtlik, mistõttu avanes taotlusvoor omavalitsustes, kes on valmis programmi rahastamises ja rakendamises osalema. Taotlusi on võimalik nendele omavalitsustele esitada kuni 1. aprillini.

Programmi elluviimist korraldab ja omavalitsusi nõustab Riigi Tugiteenuste Keskus. Toetuse andmise tingimused ning omavalitsuste kontaktid leiab kodulehelt, lisainfot saab omavalitsuste veebilehtedelt.

Möödunud aastal heaks kiidetud projekte toetas riik kokku 2,85 miljoni euroga, omavalitsused panustasid 2,89 miljonit ning toetuse saajate omafinantseering oli 3,1 miljonit. Selle raha eest rajasid maapered 749 veesüsteemi, 841 kanalisatsioonisüsteemi, 81 juurdepääsuteed ja 8 autonoomset elektrisüsteemi. Kokku sai 2021. aastal toetuse 1679 projekti.