Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.

Seega on huvide kaalumise kohustus seadusega kohtu ülesandeks tehtud. Milliseid huve siis kohus kaalub? Mida see kaalumine üldse tähendab?

Jaga
Kommentaarid