Olemuslikult ei ole teede otstarve aja jooksul muutunud. Samuti pole kuigivõrd muutunud teede ehituslik konstruktsioon. Vähe on tänapäeval aedu, kus teed poleks välja ehitatud esmajärjekorras, koos maja ehitusega. Mis aga on siis tänapäeva aiateedes teisiti kui sada või isegi ainult mõnikümmend aastat tagasi?