Orgaaniline väetis on hea mulla jaoks asendamatu

 (1)
Orgaaniline väetis on hea mulla jaoks asendamatu
Foto: Kai Simson

Sõnnik kutsub nii mõneski esile võõristust, kompostimulla valmistamine aga tundub raketiteadusena. Ometi on nii sõnnik kui korralik kompostimuld heaks orgaanilise väetise allikaks koduaias ning peaaegu et asendamatud, kui tahetakse hoida ja parandada mulla kvaliteeti.

Orgaanilise väetisena võib kasutada lisaks sõnnikule ja kompostimullale ka virtsa, haljasväetiseid, turvast, põhku, adru jpm. Kuigi viimaste kättesaadavus on piiratud ja oma väärtuselt jäävad nad veidi alla sõnnikule ja kompostimullale, on neistki tõhusat abi mullastruktuuri parandamisel.

Millist orgaanilist väetist millal ja kuhu anda, sõltub palju kasvatatavast kultuurist ja kättesaadavast orgaanikast.

Mõned põhjused, miks orgaaniline väetis on hea:

* Orgaanilise väetise (sõnnik, kompostimuld jms) korrapärasel kasutamisel paraneb mullastruktuur. Raske savi- ja liivsavimuld muutub kobedamaks ja kergemini haritavaks, kerge liiv- ja saviliivmuld muutub sidusamaks ja vettpidavamaks.

* Orgaanikaga rikastatud muld on õhulisem ja toitaineterikkam ning seob paremini vett. Lisaks paraneb mulla puhverdusvõime ja ebasoodsad tegurid nagu põud ja liigniiskus teevad taimedele vähem kahju.

* Erinevalt mineraalväetistest viiakse orgaaniliste väetistega mulda ka mikrorganisme, kes aitavad oma elutegevusega kaasa mulla parendamisele. Mikroorganismid muudavad toiteelemendid taimedele kättesadavaks.

Seotud lood:

* Regulaarsel orgaaniliste väetiste kasutamisel paraneb mulla huumusseisund. Tekib rohkesti huumusaineid, mis toimivad kasvustimolaatoritena ja kiirendavad taimede elutegevust. Mulla huumuskihti ei saa asendada mineraalväetistega. Tume, huumusrikas muld neelab aga paremini päikeseenergiat ja soojeneb kiiremini.

* Orgaaniline väetis sisaldab taimedele sobivas vahekorras kõiki vajalikke toiteelemente, sealhulgas ka mikroelemente, seega väheneb vajadus kasutada mineraalväetisi.

* Orgaanilise väetisega rikastatud mullas mõjuvad ka lisaks antavad mineraalväetised paremini, ning neid ei uhuta nii kergesti mullast vihmaveega välja.

* Mullas tekib orgaanilise väetise lagunemisel süsihappegaas, mis on vajalik taimede kasvuks ning suurendab saagikust.

* Lavades ja kasvuhoonetes saab orgaanilist väetist (eelkõige sõnnikut) edukalt kasutada ka biokütusena.

* Orgaanika (sõnnik, kompstimuld, turvas jt) sobib hästi ka multšiks hoides maa umbrohupuhta ja säilitades niiskust. Muidugi tuleb orgaanikaga multšimisel seda pidevalt uuendada ning arvestada erinevate kultuuride nõudeid kasutatavale multšile.