Küliliasend, mis päästab elu


Küliliasend, mis päästab elu
Jälgi, et kannatanu üleval pool asetsev põlv jääks peaaegu täisnurka ja käsi põse alla.

Nähes maas lamavat kannatanut, hinda kõigepealt tema seisundit asendis, milles sa ta leidsid.

  • Liiguta teda ainult äärmisel vajadusel.
  • Kontrolli, kas kannatanu on teadvusel, kas reageerib või hingab. Kui kannatanu hingab, keera ta külili.
  • Siruta kannatanu sinule lähemalolev käsivars välja. Teine käsi pane üle ta rinna. Kõverda kannatanu vas-tasjalg põlvest täisnurka. Haara kaugemast õlast ja puusast. Pööra kannatanu enda poole.
  • Jälgi, et kannatanu üleval pool asetsev põlv jääks peaaegu täisnurka ja käsi põse alla.
  • Kata kannatanu soojalt, jälgi hingamist kuni abi saabumiseni.