Retseptid on pärit raamatust „Kasulinne kögi- ja majapidamisseramat“, kedda välja andnut on Liida Panck, makele seadnut J Eckfeldt.

Selle ramatu sees on üks täitsa kögi=seddel ja 1163 õppetussed. Tartus, Trükkitud E.J. Karowi kirjade ja kullo ja warraga. 1864

Retseptid:

  • Supp rohhilistest ernedest

  • Makaroni, Italiamalt, küpsetada

  • Õunamoos küpsetada teist wiisi

  • Pannkokid kartuhwlidega