Pilvi Põldma, SA Virumaa Muuseumid peavarahoidja sõnul on Rakverele linnakodaniku muuseum oma ekspositsiooniga pisut eriline, sest loomise ajal olid sedasorti muuseumid ikka pühendatud mõnele ajaloost tuntud isikule. „See aga, et muuseum tavalise linnakodaniku eluolu tutvustab, tegi temast esimese omataolise,“ räägib peavarahoidja ning tunnistab, et ehkki sihtasutuse alla kuulub mitu muuseumi, on just see tema lemmik, kuhu ta alati hea meelega tuleb.

„Selle maja, aadressiga Pikk 50, esmast ehitusaega pole täpselt teada, aga mantelkorsten, mis on hoone kõige vanem osa, on pärit 18. sajandi lõpust. Esimene dateeritud müügitehing tehti majaga 1783. aastal, kui rätsepmeister Kiegel selle maja ära müüs. Sealt edasi on teada mitmeid müügitehinguid, kuni kondiitermeister Sidron kinnistu 1877. aasta 1. mail ära ostis. Pere käes oli maja ligi 100 aastat, kuni 1970. aastate lõpus sai võimalikuks maja restaureemine ning 19. detsembril 1983 linnakodaniku muuseumi avamine..