Esimesed kirjalikud teated punase sõstra sortidest pärinevad 14.–15. sajandist Madalmaadest, Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Suurbritanniast. Esimesed kirjalikud andmed sõstrasortide Eestis kasvatamise kohta pärinevad 16.–17. sajandist.

Kui kasvunõuded on punasel sõstral musta sõstraga sarnased, siis erinev on nende põõsaste lõikamine, sest punasel sõstral asuvad viljakobarad vanematel okstel. Punase sõstra produktiivne eluiga on 15–20 või enamgi aastat. Põõsad hakkavad arvestatavat saaki andma neljandal-viiendal aastal pärast istutamist ja viie-kuueaastased oksad on hea saagivõimega.