Terrassi karkass

Talade ristlõikeks sobivad enamasti 50×100 ja 50×150 prussid. Tuleb arvestada ka nende kandeulatusega, mis tuleb valida ristlõike järgi. Ehk siis 50×100 prussid tuleks toetada iga meetri järelt ja 50×150 prussid 1,5meetrise vahega. Selliselt toestatud terrassi karkass ei hakka läbi õõtsuma.

Terrassilaua kinnitamiseks tuleb samm seada selliselt, et lauda saaks sobivalt kinnitada ja tugede vahe oleks sobiv terrassilaua paksusele ning tüübile.