Eestis toompihlakas looduslikult ei kasva, siia on kõik toompihlaka liigid sisse toodud. Ent mõned liigid, nagu tähk-toompihlakas, on lindude vahendusel meie ja meie naaberriikide loodusesse edasi kandunud. Siiski ei ole see taim kui marjakultuur veel meie koduaedades ega linnahaljastuses laiemalt levinud, tootmisistandikke on hakatud rajama alles viimastel aastatel.

Toompihlakas kasvab keskmiselt 25 cm aastas ja tema eluiga võib olla 30–50, mõnedel andmetel ja hea hoolduse korral isegi 60–70 aastat. Toompihlakad annavad saaki igal aastal ja rikkalikult. Üks oks võib saaki anda kuni neli aastat. Ühes kobaras võib kirjanduse andmetel olla kuni 15 vilja, Eestis on see sortide keskmisena olnud 10. Viljad valmivad suve keskel, meie oludes enamasti 20. juuli paiku.