Terrassi ehitus algab planeerimisest, sobiva koha valikust ja mõõtmetest.
Loe edasi...
Terrassi vundament ehitatakse üldjuhul külmumispiirist allapooleulatuvana. Milline vundamenditüüp valida ning missugune peab olema terrassi aluspind?


Kui terrassilaudise materjalidena on kasutusel plastik, komposiit, lehis või termopuit, võidakse vahel ka karkass samast materjalist ehitada. Levinuim terrassi karkassi materjal on siiski süvaimmutatud saematerjal.
Loe edasi ...