Biokamina mõneti ambitsioonikas nimetus tuleneb asjaolust, et kütusena kasutab see bio­etanooli ehk looduslikust toorainest toodetud piiritust. Mida parema kvaliteediga, s.t puhtam, on kasutatav piiritus, seda parem on tulemus, tuppa ei jää mingit põlemisejärgset lõhna, leek ei aja tahma ja kogu protsess on ohutu.

Iseenesest pole biokamin mingi viimase aja kuum leiutis, vaid kasutusel ja müügis olnud juba kümmekond aastat. Biokamin kujutab endast põhimõtteliselt lihtsalt varieeruva suurusega piiritusepõletit, millele eri materjale ja disainielemente lisades võib anda interjööriga sobiva fantaasiarikka väljanägemise. Põleti võib olla lihtne, ühe piluga, või tehniliselt täiuslikum ja düüsidega, millest väljuvat leeki nimetatakse tantsivaks leegiks (dancing flame-biokaminad).

Reegel on, et põleti peab olema tulekindlas kestas, mis tekkiva kuumuse n-ö kinni püüab. Selle ümber võib luua juba sellise ümbrise, nagu süda ja hing ihaldavad.